O nas Polityka jakości Aktualności Powrót do strony głównej
Powrót do strony głównej Oferta Materiały Galeria Kontakt
Strona główna

SEMINARIUM SZKOLENIOWE

na temat:
OCENA STANU TECHNICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA MASZYN NOWYCH I UŻYWANYCH, W TYM RÓWNIEŻ IMPORTOWANYCH SPOZA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ, WEDŁUG PRAWA UE I PRAWA POLSKIEGO

Szanowni Państwo,

SIMPStowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) – Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie, zaprasza na organizowane przy współpracy z ekspertami z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie seminaria szkoleniowe w zakresie zasad wprowadzania do obrotu maszyn nowych i używanych, oceny ich stanu technicznego i bezpieczeństwa eksploatacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa UE i prawa polskiego.

Celem seminarium jest wymiana poglądów oraz zdiagnozowanie na bazie europejskiej koncepcji bezpieczeństwa maszyn, stanu obecnego oraz spójności przepisów dotyczących bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn.

Jedno z zasadniczych przesłań sformułowanych przez Unię Europejską głosi, że użytkowanie maszyn i urządzeń technicznych powoduje zdecydowanie zbyt wiele wypadków i rozlicznych strat będących ich skutkiem. Szacuje się, że aż ok. 80% wypadków ma bezpośredni lub pośredni związek z ich obsługą.

Dlatego, też w trakcie proponowanych Państwu seminariów oprócz omówienia problematyki wynikającej z wprowadzania maszyn do obrotu w Polsce, w tym maszyn importowanych nowych i używanych spoza UE np. Białorusi, Chin, itp. (kryteria oceny i badanie maszyn i urządzeń w zakresie dopuszczenia ich do użytkowania w Polsce), przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące obowiązków pracodawców i zasady spełniania wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki. Zaproszeni eksperci, specjaliści postarają się udzielić praktycznych porad uczestnikom szkolenia, dotyczących oceny maszyn użytkowanych oraz mających m.in. kłopoty z maszynami zakupionymi przed 1 stycznia 2003 r. (tzw. starymi maszynami) oraz zakupionymi w okresie przejściowym tj. pomiędzy 1 stycznia 2003 r., a 30 kwietnia 2004 r.

Tematyka szkolenia:

 • Zasady wprowadzania do obrotu maszyn nowych i używanych, wynikające z przepisów Unii Europejskiej i przepisów polskich.
 • Krajowe akty prawne implementujące zapisy nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, w tym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn – Dz. U. nr 199, poz. 1228.
 • Badanie maszyn i urządzeń (w tym importowanych) w zakresie dopuszczenia ich do użytkowania w Polsce.
 • Obowiązki pracodawcy dotyczące użytkowania maszyn wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego.
 • Spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. na przykładzie systemu IMBiGS.
 • - Porady praktyczne dotyczące oceny maszyn używanych na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia MG.

Wyżej wymienioną tematykę zaprezentują, omówią z Państwem - specjaliści, eksperci i praktycy z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) w Warszawie.

Szczegółowy rozkład zajęć na seminarium przekazany zostanie uczestnikowi po otrzymaniu przez organizatorów szkolenia - wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli:

 • producentów i dostawców maszyn i urządzeń technicznych dla przemysłu, budownictwa, przemysłu materiałów budowlanych i górnictwa skalnego,
 • przedsiębiorstw (MŚP), właścicieli, importerów i użytkowników maszyn i urządzeń,
 • podmiotów, pracodawców odpowiedzialnych za eksploatację maszyn i urządzeń technicznych, głównych mechaników,
 • zaplecza techniczno-naprawczego i remontowego, serwisów fabrycznych maszyn i urządzeń,
 • organizacji, stowarzyszeń i związków, zainteresowanych problematyką oceny stanu technicznego oraz bezpieczeństwa maszyn.

Organizacja seminarium oraz warunki uczestnictwa:

 • Seminarium zorganizowane zostanie w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie w godz. od 10.00 do 16.00 w ustalonym przez organizatorów terminie, po zgłoszeniu się na szkolenie określonej liczby uczestników.
 • Organizatorzy zapewniają uczestnikom odpowiednie materiały z zakresu omawianych zagadnień, gorące i zimne napoje, obiad oraz zaświadczenie o ukończeniu seminarium.
 • Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 450 zł od pierwszego uczestnika, 400 zł od każdej następnej zgłoszonej osoby z tej samej firmy. Przelewu należy dokonać na konto ODK-SIMP w Banku Zachodnim WBK S.A. 13 0/W-wa, nr rachunku: 54 1090 1030 0000 0000 0402 9483 – po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na szkolenie.
 • Ilość miejsc na seminarium jest ograniczona, o przyjęciu na dane szkolenie decyduje kolejność nadsyłanych formularzy zgłoszeniowych.

ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa, tel.: (22) 839 01 51, 571 406 197, e-mail: zodok@simp.odk.waw.pl

2018© SIMP ODK

ONYX