O nas Polityka jakości Aktualności
Oferta Materiały Galeria Kontakt

Strona główna

Aktualności

Jesteśmy wyodrębnioną jednostką działalności gospodarczej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), funkcjonującą na podstawie: ustawy z dnia 7 kwietnia 1987 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z 1990 r., z późniejszymi zmianami), statutu Stowarzyszenia uchwalonego przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 28 czerwca 2003 r. oraz regulaminu ustalonego przez Zarząd Główny SIMP i własnego statutu SIMP ODK.

Posiadamy Zaświadczenie Nr 156/K/93 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych województwa stołecznego warszawskiego prowadzonego przez Kuratora Oświaty.

Zostaliśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00085/2005 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Wdrożyliśmy i stosujemy system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001: 2009.

Zakres certyfikacji: Komisje energetyczne, szkolenia specjalistyczne, szkolenia rzeczoznawców, konferencje naukowo-techniczne i seminaria

Certyfikat jakości

2 stycznia 2018 r.

- Kurs podstawowy dla rzeczoznawców SIMP ubiegających się o tytuł RZECZOZNAWCA SIMP w specjalności Nr 830 - Warszawa, wrzesień 2018 r.

SIMP Więcej

- Kurs uzupełniający nt. Niepalne gazy medyczne - Warszawa, marzec 2018 r.

SIMP Więcej

- Kurs specjalistyczny nt. Niepalne gazy medyczne - Warszawa, maj 2018 r.

SIMP Więcej

SIMP Zobacz też pozostałe szkolenia

SIMP

ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa, tel.: (22) 839 01 51, fax: (22) 869 07 86, e-mail: zodok@simp.odk.waw.pl

2018© SIMP ODK

ONYX