O nas Polityka jakości Aktualności Powrót do strony głównej
Powrót do strony głównej Oferta Materiały Galeria Kontakt

O nas

 • SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie istnieje na rynku szkoleniowym od 1951 roku.
 • SIMP ODK skupia się na działalności edukacyjnej na rzecz unowocześnienia gospodarki w wielu dziedzinach, organizując m. in. konferencje naukowo-techniczne, kursy specjalistyczne (nadaje odpowiednie uprawnienia zawodowe) oraz seminaria, narady i odczyty - podnosząc kwalifikacje zawodowe, nie tylko kadry inżynieryjno-technicznej, ale również ekonomicznej i prawniczej.
 • Poza wieloletnią tradycją istotnym atutem naszego Ośrodka jest duża elastyczność i stałe nadążanie za oczekiwaniami i potrzebami naszych P.T. Klientów. Zrealizowane dotychczas liczne projekty szkoleniowe pozwoliły nam na zebranie szeregu doświadczeń oraz pozyskanie do współpracy wysokokwalifikowanych specjalistów, praktyków z różnych dziedzin gospodarki.
 • Zdobyte doświadczenie gwarantuje wysoki poziom naszych rozwiązań i ich sposób przeprowadzenia dzięki fachowości i odpowiedzialności zaangażowanych w realizację zadań partnerów.

Przykłady niektórych zrealizowanych w poprzednich latach projektów szkoleniowych:

 • ogólnopolska akcja szkoleniowa nt. „Prawne i ekonomiczne podstawy przekształceń własnościowych polskiej gospodarki”, zorganizowana na zlecenie Międzyresortowego Zespołu ds. Koordynacji Wdrażania Programu Prywatyzacji Przedsiębiorstw Państwowych - 1993 rok.
 • realizacja projektu pod nazwą „Produktywność dla Polski – Program rozszerzony”, opartego na wykorzystaniu metody PIA (Productivity Improvement Analysis) w praktyce polskich przedsiębiorstw, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) S.A. a SIMP w ramach Programu PHARE, przy współpracy Szwedzkiego Centrum Produktywności (SCP) - 1996 rok.
 • specjalistyczne opracowania (analizy stanu i skutki wprowadzania do prawa polskiego dyrektyw UE) oraz szkolenia dla szerokiej kadry specjalistów z przemysłu, usług i handlu w zakresie prawa UE i projektów prawa krajowego związanego z przepisami wynikającymi z Dyrektyw Nowego Podejścia - realizacja zadań w ramach zamówień publicznych Departamentu Polityki Przemysłowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy - od 1999 roku.

oraz obecnie wdrażane kierunki szkoleń:

 • doskonalenie umiejętności praktycznych oraz poszerzanie zasobu wiedzy Rzeczoznawców SIMP w zakresie wycen technicznego majątku ruchomego,
 • nowe podejście do harmonizacji technicznej i normalizacji, w tym szkolenia w zakresie przeprowadzenia procesu oceny zgodności wyrobów przemysłowych, prowadzące do uzyskania kompetencji w ww. zakresie i używania tytułu „Ekspert SIMP ds. europejskiej harmonizacji technicznej”;
 • bezpieczna eksploatacja wybranych elementów infrastruktury technicznej systemu ochrony zdrowia,
 • eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz efektywnie ekonomiczne użytkowanie instalacji elektrycznych,
 • tworzenie standardów jakości środowiska – zagadnienia metod pomiarów i oceny zagrożeń.

Zadowolenie P.T. Klientów i członków Stowarzyszenia stanowi miarę jakości naszych działań.

ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa, tel.: (22) 839 01 51, 571 406 197, e-mail: zodok@simp.odk.waw.pl

2018© SIMP ODK

ONYX