O nas Polityka jakości Aktualności Powrót do strony głównej
Powrót do strony głównej Oferta Materiały Galeria Kontakt
Strona główna

KURSY, KONSULTACJE PRZEDEGZAMINACYJNE ORAZ EGZAMINY

stwierdzające posiadanie kwalifikacji osób zajmujących się
EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH, CIEPLNO-CIŚNIENIOWYCH I GAZOWYCH NA STANOWISKU „E” i/lub „D”

Szanowni Państwo,

SIMPStowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie, informuje, że przy SIMP ODK działa Komisja Kwalifikacyjna nr 52, powołana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (akt powołania nr 052/123/14/18 z dnia 19-03-2018 r.).

Komisja Kwalifikacyjna przy SIMP ODK sprawdza kwalifikacje i nadaje uprawnienia (w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu) osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku dozoru i/lub eksploatacji w zakresie czynności: obsługa, konserwacja, remonty, montaż i prace kontrolno-pomiarowe.

Ośrodek zaprasza na kursy przygotowawcze do egzaminów kwalifikacyjnych oraz konsultacje przedegzaminacyjne. Szkolenia organizowane są z wolnego naboru dla osób indywidualnych oraz grup zgłaszanych przez jednostki gospodarcze. Kursy organizowane u zleceniodawcy dostosowywane są każdorazowo do potrzeb firmy.

SIMP ODK organizuje również seminaria szkoleniowe aktualizujące i podwyższające kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, w oparciu o aktualne akty prawne i normatywne (ze szczególnym naciskiem na bhp, warunki techniczne montażu i użytkowania), dyrektywy, aprobaty.

Zakres uprawnień Komisji Kwalifikacyjnej SIMP ODK:

 • Grupa 1.
  URZĄDZENIA, INSTALACJE I SIECI ELEKTROENERGETYCZNE WYTWARZAJĄCE, PRZETWARZAJĄCE, PRZESYŁAJĄCE I ZUŻYWAJĄCE ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ (pkt 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10).
 • Grupa 2.
  URZĄDZENIA WYTWARZAJĄCE, PRZETWARZAJĄCE, PRZESYŁAJĄCE I ZUŻYWAJĄCE CIEPŁO ORAZ INNE URZĄDZENIA ENERGETYCZNE (pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10).
 • Grupa 3.
  URZĄDZENIA, INSTALACJE I SIECI GAZOWE WYTWARZAJĄCE, PRZETWARZAJĄCE, PRZESYŁAJĄCE, MAGAZYNUJĄCE I ZUŻYWAJACE PALIWA GAZOWE (pkt 3, 4, 6, 7, 10).

Druki wniosków o sprawdzenie kwalifikacji należy CZYTELNIE wypełnić i skany przesłać na adres email: sekretariat@simp.odk.waw.pl, a oryginały wniosków dostarczyć na egzamin.

SZKOLENIA ORAZ EGZAMINY KWALIFIKACYJNE

w zakresie
EKSPLOATACJI AUTOKLAWÓW (STERYLIZATORÓW) MEDYCZNYCH

dla personelu medycznego oraz technicznego na terenie jednostek organizacyjnych służby zdrowia

zgodnie z „rozporządzeniem MZiOS z dnia 29 marca 1999 r. /Dz. U. Nr 30 z dn.12 kwietnia 1999 r., poz. 300 - załącznik (taryfikator poz. 57)/ w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej” oraz „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. /Dz. U. Nr 89 z dn. 21 maja 2003 r., poz. 828, pkt.1 i pkt.4 (Grupa 2) – załącznika nr 1 do rozporządzenia/ w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci .”

Szanowni Państwo,

SIMPStowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie informuje, że przy Ośrodku działa Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna Nr 52, powołana na wniosek Zarządu Głównego SIMP - przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W związku z powyższym SIMP ODK organizuje szkolenia energetyczne, konsultacje przedegzaminacyjne wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi m.in. w zakresie eksploatacji autoklawów (sterylizatorów) oraz wyparek medycznych.

W programie oferowanego szkolenia (wraz z zajęciami praktycznymi) uwzględniono następującą tematykę:

 • podstawowe akty prawne i przepisy związane m.in. z eksploatacją autoklawów i wyparek oraz zasilających je wytwornic pary,
 • rodzaje autoklawów i wyparek,
 • osprzęt i armatura autoklawów, wyparek i wytwornic pary,
 • instrukcje eksploatacji,
 • podstawowe przepisy i zasady bhp, ppoż. i pierwszej (przedlekarskiej) pomocy medycznej,
 • zasady codziennej i okresowej konserwacji urządzeń sterylizatorów, wyparek i wytwornic pary,
 • zajęcia praktyczne (w grupach) związane z obsługą autoklawów, wyparek oraz urządzeń wspomagających.

Jednodniowe seminaria szkoleniowe zakończone egzaminem - trwają 8 godzin. Słuchacze, którzy zdadzą egzamin z wynikiem „pozytywnym”, otrzymują odpowiednie, wymagane przepisami świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją autoklawów (sterylizatorów) medycznych.

Koszt szkolenia wynosi 340 zł / osoby, opłata egzaminacyjna pobierana jest w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.

SIMP ODK przeprowadza również szkolenia u Zleceniodawcy dla grup ok. 15 - osobowych. W takim przypadku zainteresowana jednostka zapewnia salę wykładową oraz dostęp do wymaganych urządzeń.

UWAGA! We wniosku o sprawdzenie kwalifikacji wnioskodawca wypełnia TYLKO pierwszą stronę oraz OBOWIĄZKOWO wypełnia załącznik dot. przebiegu pracy zawodowej.

ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa, tel.: (22) 839 01 51, 571 406 197, e-mail: zodok@simp.odk.waw.pl

2018© SIMP ODK

ONYX